Metody

Start > Metody

Otwieramy kursantów na języki

Uczymy języków obcych skutecznie i z zaangażowaniem, metodami optymalnie dobranymi do potrzeb, możliwości i oczekiwań naszych małych, większych i tych całkiem dorosłych kursantów.

Realizujemy zajęcia indywidualne dla uczniów preferujących kontakt 1:1 z lektorem oraz zajęcia zespołowe: w parach lub małych grupach, liczących od 4 do 6 osób – z uwagi na efektywność nauki i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne w obliczu pandemii. Uczymy stacjonarnie oraz online.

W pracy dydaktycznej stawiamy na metody skłaniające do naturalnej, żywej komunikacji w przyswajanym języku. Rozprawiamy się tym samym na dobre z blokadą mówienia, tkwiącą często w kursantach, a wywołaną szkodliwą presją na poprawność w posługiwaniu się językiem obcym.

Nowością w naszej ofercie są zajęcia językowe z elementami integracji sensorycznej SI dla maleńkich dzieci od 6. miesiąca życia, w oparciu o autorski program pani Anny Rattenbury: Musical Babies, Musical English, Nińos Musicales. Zajrzyj do źródła oraz odwiedź nasz profil.

Metoda komunikatywna

Obejmuje ona doskonalenie wszystkich sprawności językowych, tj. czytania, pisania, mówienia, słuchania ze zrozumieniem oraz znajomości gramatyki, lecz kładzie wyraźny nacisk na rozwój umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych.

Aktywnie zaangażowani w naukę języka kursanci pracują podczas zajęć w grupach lub parach, uczestniczą w grach i zabawach językowych, korzystają z modułów internetowych i multimediów oraz prowadzą konwersacje z obcokrajowcami.

Celem pracy lektora z kursantem metodą komunikatywną jest pokonanie nieśmiałości językowej ucznia i jego zahamowań wynikających z lęku przed gramatyczną niedoskonałością wypowiedzi w przyswajanym języku. Upragniona perfekcja przychodzi dzięki tej metodzie z czasem i praktyką.

Metoda direct

Zgodnie z tą metodą, najlepszym sposobem nauki języka obcego jest mówienie nim, a poprawna wymowa, bogaty zasób przyswojonego słownictwa i struktur oraz spontaniczność i swoboda wypowiedzi mają pierwszeństwo przed teoretyczną znajomością gramatyki.

Uczący języka przy zastosowaniu metody bezpośredniej kładzie największy nacisk na pracę ustną. Proces dydaktyczny realizuje bez pomocy języka ojczystego, np. nie podaje znaczeń wprowadzanych obcych słów po polsku, tylko opisuje je w wykładanym języku lub wizualizuje ich sens przy użyciu przedmiotów, do których odnosi się nazwa, a także zdjęć, obrazków, gestów czy mimiki.

Nauka języka w tym przypadku polega na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje kursantowi pytania i oczekuje odpowiedzi, wykorzystujących wprowadzone wcześniej słowa i zdania, a przy okazji również zagadnienia gramatyczne. Uczeń odpowiadając, ma korzystać z jak najbogatszych, zgromadzonych dotąd zasobów i konstrukcji językowych, utrwalanych dzięki powtórkom.

Nauka języka obcego metodą direct przywodzi na myśl sytuację dziecka, przyswajającego swój pierwszy język. Uczeń najpierw słyszy i naśladując wymowę, odtwarza zasłyszane wyrazy, zdania i struktury gramatyczne, a dopiero potem je czyta i pisze. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi – z lektorem lub w grupie – służy wyrobieniu nawyków językowych i osiągnięciu pewnego rodzaju automatyzmu w mówieniu, wykorzeniającego nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy.