Szkolenia językowe dla firm

Start > Kursy > Szkolenia językowe dla firm
Szkolenia językowe dla firm Warszawa Bielany – pełen zakres usług językowych dla biznesu .

W Open School wspieramy procesy rekrutacyjne, weryfikując znajomość języków obcych potencjalnych pracowników, prowadzimy audyty językowe dające odpowiedź na pytanie o poziom znajomości języków obcych przez pracowników firmy oraz prowadzimy kursy językowe.

W ofercie Open School znajdują się zarówno kursy o tematyce ogólnej jak i specjalistyczne, dedykowane pracownikom określonych działów.

Działamy głównie dla firm w rejonie Warszawy Bielany, ale zapewniamy usługi również dla biznesu w całej Warszawie.

Konsultanci Open School pomagają dobrać właściwe dla potrzeb firm kursy dla pracowników niższego, średniego i wyższego szczebla. Zadaniem konsultantów jest optymalizacja cenowa kursów przy założeniu możliwie wysokiej efektywności w określonym czasie.

Szkolenia językowe Open School dostosowaliśmy do specyficznych potrzeb językowych ludzi biznesu.

Wśród proponowanych szkoleń znajdują się te kładące nacisk na ogólny rozwój językowy Państwa pracowników, polepszające ich kompetencje językowe w zakresie słownictwa specjalistycznego, przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, a nawet szyte na miarę rozwiązania dedykowane poszczególnym zespołom w Państwa firmie.

Podczas kursów Polish for Foreigners uczymy również języka polskiego obcokrajowców.

Każdy z kursów prowadzonych przez lektorów Open School zakończony jest uzyskaniem certyfikatu zgodnego z międzynarodowymi standardami Unii Europejskiej.

Lektorzy Open School prowadzą szkolenia z większości popularnych języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy ogólne nastawione są na podniesienie ogólnych kompetencji językowych. Mogą być traktowane jako przygotowanie do rozpoczęcia kursu specjalistycznego lub rozwinięcie umiejętności płynnej komunikacji w języku obcym na zaawansowanym poziomie.

Szkolenia Open School, których częścią lub całością są elementy języka biznesu należą do najpopularniejszych kursów językowych w sektorze korporacyjnym. W zależności od potrzeb pracowników (które na Państwa życzenie możemy określić podczas audytu językowego) szkolimy pracowników podczas kursów ogólnych z elementami biznesu oraz kursów stricte z języka biznesu.

Szkolenia ogólne z elementami biznesu to szkolenia podczas których kursy ogólne zostają poszerzone o aspekty biznesowe w obszarze wszystkich umiejętności językowych (komunikacji werbalnej, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu).

Szkolenia z języka biznesu to spotkania profilowane, zwykle dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Podczas szkoleń uczestnicy poznają słownictwo biznesowe w realnych, biznesowych sytuacjach poprzez m.in. analizowanie tematów związanych z negocjacjami, rozmowami handlowymi, prowadzenie spotkań, analizę trendów rynkowych i sytuacji na rynkach finansowych.

W ofercie kursów Open School znajdują się również te dedykowane kadrze z zagranicy. Pracownikom, dla których język polski jest językiem obcym, proponujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowanie zarówno o tematyce ogólnej jak i specjalistycznej.

Celem szkoleń specjalistycznych jest dogłębne poznanie terminologii w zakresie wybranej specjalizacji. To kursy dłuższe, rozłożone zwykle na cały rok szkolny przewidziane na 120h lekcyjnych i rozwijające wszystkie umiejętności językowe z maksymalnym naciskiem na komunikację.

Szkolenia specjalistyczne prowadzone są ze wsparciem specjalistycznych podręczników. Lektorzy Open School uzupełniają je o materiały własne oraz materiały Państwa firmy, z którymi stykacie się Państwo na co dzień.

Dzięki temu szkolenia specjalistyczne zogniskowane są w pełni na Państwa indywidualnych potrzebach.

Wśród szkoleń specjalistycznych wyróżniliśmy trzy podstawowe kursy:

 • business – obejmujące zagadnienia ze wszystkich obszarów biznesowych. Istnieje możliwość ograniczenia zakresu tematycznego kursu do określonych dziedzin, np. marketing, finanse itp.
 • medical – szkolenie skierowane do lekarzy i/lub pielęgniarek.
 • law – kursy dla prawników, radców prawnych i notariuszy

To najpopularniejsze, ale nie jedyne szkolenia tematyczne. Możemy dostosować je do Państwa potrzeb w każdym zakresie tematycznym.


Kursy egzaminacyjne – kwalifikacje honorowane na świecie

Szkolenia egzaminacyjne pozwalają na przygotowanie Pracowników do zdania międzynarodowych egzaminów honorowanych na całym świecie. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy, natomiast sesja egzaminacyjna w ośrodku certyfikującym British Council.

Przedstawiciele Open School, oprócz perfekcyjnego przygotowania studentów do zdania egzaminów troszczą się o wszystkie formalności administracyjne związane z przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej.

Międzynarodowe certyfikaty językowe mogą dotyczyć języka ogólnego lub języka specjalistycznego. Pod tym kątem opracowaliśmy dla Państwa szkolenia egzaminacyjne dostosowane do rodzajów międzynarodowych egzaminów.

 • szkolenia egzaminacyjne ogólne – kursy pozwalające przygotować się do międzynarodowych egzaminów językowych takich jak FCE, CAE, CPE (język angielski), ZD (język niemiecki), itd.
 • kursy egzaminacyjne specjalistyczne – to szkolenia, podczas których uwaga prowadzących zogniskowana jest wokół przygotowania pracowników do uznawanych na całym świecie egzaminów z języka biznesu lub innych dziedzin jak prawo, inżynieria, medycyna itp. Certyfikaty zdobyte podczas egzaminów znacznie ułatwiają zdobycie pracy za granicą oraz stanowią potwierdzenie wysokich kompetencji językowych w kontaktach międzynarodowych.

Szkolenia tematyczne nazywamy TAILORED TRAININGS 30 – czyli szyte na miarę. 30 oznacza liczbę godzin szkolenia.

Tego typu kursy skierowane są do osób, którym zależy na poznaniu lub odświeżeniu umiejętności językowych w pewnym obszarze. Niezwykle popularne wśród osób wybierających się na zagraniczną delegację lub rozpoczynających współpracę z partnerem zagranicznym.

Trzy najpopularniejsze TAILORED TRAININGS to:

 • trip – kompletny kurs umożliwiający opanowanie zagadnień we wszystkich okoliczności związanych z podróżą biznesową
 • correspondence – szkolenie systematyzujące rodzaje i formy korespondencji biznesowej. Państwa korespondencja nie będzie różniła się od tej opracowywanej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy innych krajach
 • phone – kompleksowy kurs pozwalający na perfekcyjne opanowanie umiejętności komunikacji przez telefon w języku obcym

To najpopularniejsze, ale nie jedyne szkolenia tematyczne. Możemy dostosować się do Państwa potrzeb w każdym zakresie tematycznym.

Zajęcia FACE TO FACE (twarzą w twarz) to kameralne spotkania studenta z lektorem. Mogą mieć charakter ciągły lub tymczasowy. Odbywają się w siedzibie firmy lub w innym miejscu dostosowanym do charakteru realizowanego materiału.

Kursy indywidualne o charakterze ciągłym realizowane są według określonego programu profilowanego według potrzeb studenta (np. przygotowanie do egzaminu językowego, umiejętność prezentacji w języku obcym).

Kursy indywidualne o charakterze tymczasowym to spotkania celem których jest zrealizowanie konkretnej części materiału lub nadrobienie zaległości studenta celem dołączenia do grupy pracowników na wyższym poziomie.


Audyt językowy

Audyt językowy to system weryfikacji poziomu zaawansowania językowego pracowników. Dzięki niemu, nie wydajecie Państwo pieniędzy na szkolenia, które nie są potrzebne Waszym pracownikom, a efekt nauki jest widoczny w krótszym czasie.

Audyt może być przeprowadzony w odniesieniu do wszystkich pracowników lub pojedynczych osób. Może być też narzędziem weryfikacji znajomości języka zatrudnianych osób. Audyt to również wgląd w potrzeby językowe firmy na określonych stanowiskach pracy, aby następnie dostosować właściwe rodzaje szkoleń do odpowiednich grup pracowników.

Audyt językowy Open School przeprowadzany jest z użyciem narzędzi informatycznych oraz z wykorzystaniem technik obserwacji bezpośredniej.

 • Etap 1 – określenie ogólnej znajomości języka obcego – pracownicy wypełniają testy ogólne na platformie internetowej Open School
 • Etap 2 – rozmowy z metodykiem – po wstępnym określeniu poziomów zaawansowania każdy z przyszłych kursantów odbywa rozmowę z metodykiem sprawdzającą umiejętność komunikowania się pracownika w języku obcym
 • Etap 3 – weryfikacja indywidualnych potrzeb językowych – podczas rozmowy metodyk określa również obszar obowiązków pracownika i identyfikuje zakres znajomości języka potrzebny w pracy określonej osoby. Wnioski z wywiadu bezpośredniego uzupełniane są o wymagania kierownictwa firmy
 • Etap 4 – raport z audytu – to dokument określający sugestie co do podziału pracowników na grupy ze względu na poziom znajomości języka oraz potrzeby językowe pracowników

Na podstawie raportu z audytu opracowywana jest szczegółowa propozycja szkoleń językowych uwzględniająca proponowany harmonogram zajęć oraz ostateczne warunki cenowe.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Myślimy o wszystkich

Oferujemy kursy językowe dla każdej grupy wiekowej: niemowląt od 6 miesiąca życia, małych dzieci, przedszkolaków, uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej, uczniów szkół średnich i studentów, młodzieży uczącej się i pracującej, dorosłych w kwiecie wieku oraz otwartych na świat seniorów.

Uczymy języków kursantów indywidualnych, jak i zorganizowane zespoły, np. uczniów jednej klasy. Nasze edukacyjne menu adresujemy również do głodnych sukcesu klientów biznesowych.

Mówisz i masz

W Open School, poza językiem angielskim, nauczysz się również: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, portugalskiego, rosyjskiego, chińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców – na każdym poziomie zaawansowania, indywidualnie, w parach lub w małych grupach 4-6-osobowych.

Możemy zaoferować Ci zarówno kursy stacjonarne, jak i lekcje online, rozwijające kompetencje, na których Tobie zależy, w dogodnych dla Ciebie terminach i porach, z wybranym przez Ciebie lektorem.

Przyswajasz to, co Ci potrzebne

Z bogatej oferty kursów językowych w Warszawie i kursów języków obcych online, organizowanych przez Open School, możesz wybrać taki, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom, m.in. kurs tradycyjny, kurs konwersacyjny, kurs języka branżowego czy biznesowego.

Z nami przygotujesz się również do egzaminów 8- klasisty, do matury podstawowej i rozszerzonej z języka obcego, do egzaminów PET, FCE, CAE, CPE, BEC, LCCI, Goethe-Zertifikat, CILS, CELI, DELE i in.

Wiemy, jak uczyć

Kluczem do efektywności naszych kursów są sprawdzone, nowoczesne metody nauczania języków obcych, dobierane adekwatnie do wieku, potrzeb i umiejętności kursantów Open School. Jako mała kameralna szkoła znamy wszystkich naszych uczniów i podchodzimy do nich bardzo indywidualnie.

Lektorzy Open School w praktyce dydaktycznej bazują na założeniach metody komunikatywnej oraz metody direct, które szybko przełamują barierę w mówieniu, kładąc nacisk na płynną konwersację.

Kursy, na które Cię stać

Open School oferuje kursy językowe na każdą kieszeń. Proponujemy system pakietów zajęć, oparty o kategorie cenowe: standard, premium i premium plus. Stwarzamy możliwość regulowania płatności za naukę jednorazowo lub w ratach, nieoprocentowanych w przypadku kursów grupowych.

Dla naszych kursantów przygotowaliśmy też trzy sposoby obniżenia kosztów nauki w Akademii Open School: program ambasador, rodzina, kontynuacja nauki oraz wiele nieodpłatnych profitów.

Z korzyścią dla Ciebie

W Open School uczymy wielu języków, w różnych grupach wiekowych, na wszystkich poziomach zaawansowania, stacjonarnie, online lub hybrydowo. Realizujemy także szkolenia językowe dla firm. Dobieramy kursy i tworzymy grafiki według możliwości czasowych i finansowych naszych klientów.

Oferujemy krótkoterminowe umowy, które można podpisać online bez wychodzenia z domu oraz niedługi, miesięczny okres wypowiedzenia i gwarancję zwrotu niewykorzystanej odpłatności za kurs.

Wszystkie kursy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Dzieci

6 miesięcy – 6 lat

Sprawdź
Dzieci

7 lat – 12 lat

Sprawdź
Młodzież

13 lat – 18 lat

Sprawdź
Kursy dla dorosłych

 

Sprawdź
Kursy egzaminacyjne

 

Sprawdź
Kursy konwersacyjne

 

Sprawdź
Kursy indywidualne

 

Sprawdź
Szkolenia dla firm

 

Sprawdź